Sign In
Contact KONTAKT Sitemap Sitemap Danish English
Vecata Invest A/S er et investeringsselskab, som varetager Bagger-Sørensen koncernens investeringer i venturesegmentet.

Vecata Invest A/S har ikke en specifik branchefokus, men investerer primært inden for Life Science, IT samt teknologivirksomheder.

Investeringerne foretages direkte i de pågældende porteføljeselskaber og Vecata Invest A/S deltager aktivt i udviklingen af disse. Der investeres ikke i funds-of-funds segmentet.

Firmaet har foretaget ventureinvesteringer siden 2003.

Søsterselskabet Vecata Ejendomme A/S forestår udviklingen af koncernens jordbesiddelser. Læs mere om

Lysholt Parken på www.lysholtparken.dk

Vedr. salg af jord samt salg og udleje af ejendomme kontakt:
Jørgen Andersen
Tlf. +45 40 53 53 37
Mail: JA@lysholtparken.dk

Hej
VECATA INVEST A/S
Dandyvej 19
7100 Vejle
DenmarkTlf: +45 7215 1500
Fax: +45 7215 1909Email : info@vecata.com
Disclaimer   |  Privacy Policy
VECATA INVEST A/S, Dandyvej 19 DK 7100 Vejle | Tlf. +45 72 15 15 00 | Fax. +45 72 15 19 09 | Email: info@vecata.com